۱.داروچی براساس داروهایی که عکس آن ها در سیستم بارگذاری شده است یادآوری را انجام میدهد و درصورت تغییر دارو یا حذف دارویی از دوره ی درمان جهت انجام صحیح خدمات لطفا اطلاع داده شود و تیم در صورت عدم اطلاع مسئولیتی ندارد.
۲.درصورت ناصحیح وارد کردن اطلاعات دارویی داروچی اطلاعات را براساس نظر دکتر داروساز تصحیح کرده و هرگونه حق اعتراض از بیمار سلب میشود.
۲.درصورتی که تماس گرفته شد و بیمار پاسخ نداد داروچی به فاصله ۵ دقیقه با تلفن مراقب بیمار(درصورت ثبت)یا خود بیمار مجددا تماس میگیرد و در صورت عدم پاسخ ،مسئولیت رفع شده و هزینه تماس از اعتبار شما کسر می گردد.
۳.مشاوره دارویی داروچی زیرنظر دکتر داروساز و مشاوره پزشکی زیر نظر پزک عمومی(درنسخه فعلی)میباشد.
۴.مشاوره ها و فقط حکم پیشنهاد و نظر بوده و بیمار باید برای تشخیص قطعی بیماری یا تعویض دارو حتما با پزشک خود مشورت کند.
۵.درصورت انصراف بیمار از دوره ی مصرف مشخص شده تیم به صورت خودکار اعتبار باقی مانده مشتری را مسترد مینماید/نمی نماید.
۶.تماس های گرفته شده جهت یاد آوری میباشد لذا حتی المقدور از درخواست مشاوره اجتناب کرده و مشاوره را به صورت جداگانه انجام دهید.
۷.سیستم (در نسخه کنونی)از ساعت ۷ صبح الی ۱۲ شب فعال بوده و خدمت رسانی در این محدوده زمانی صورت میگیرد.
۸.درصورت انصراف فقط میتوانید درخواست استرداد وجه کنید و امکان انتقال حساب خود به دیگری وجود ندارد.
۹.داروچی موظف است طبق قوانین حفظ حریم خصوصی از اطلاعات بیمار به صورت محرمانه محافظت کرده و این کار را به نحو احسن انجام میدهد.
۱۰.به ازای هربار استفاده از اپلیکشن برای مصرف دوره ای خاص از داروها بر اساس تعداد دفعات تماس و پیامک و طول دوره برای مشتریان تخفیف لحاظ خواهد شد.
۱۱.پیامک ها از مرکز پیامک ارسال شده و امکان پاسخ گویی به آن ها وجود ندارد.

اضافه کردن توضیحات برای نوشتن دستور داروها مثلا دادوی سیتالوپرام ۳ روز اول نصف هست و بعد یک عدد این را در توضیحات بنویسد.

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.