قوانین داروچی

۱.داروچی براساس داروهایی که عکس آن ها در سیستم بارگذاری شده است یادآوری را انجام میدهد و درصورت تغییر دارو یا حذف دارویی از دوره ی درمان جهت انجام صحیح خدمات لطفا اطلاع داده شود و تیم در صورت عدم اطلاع مسئولیتی ندارد. ۲.درصورت ناصحیح وارد کردن اطلاعات دارویی داروچی اطلاعات را براساس نظر دکتر داروساز تصحیح کرده و هرگونه حق اعتراض از بیمار سلب میشود. ۲.درصورتی که تماس گرفته شد و بیمار پاسخ نداد داروچی به فاصله ۵ دقیقه با تلفن مراقب بیمار(درصورت ثبت)یا خود بیمار مجددا تماس میگیرد و در صورت عدم پاسخ ،مسئولیت رفع شده و هزینه…

کاهش-وزن

آیا قرص های لاغری در کاهش وزن موثر هستند؟

برخلاف همه تبلیغاتی که به شما می گویند، هیچ قرص جادویی برای کاهش وزن وجود ندارد. اگر انتظار دارید که قرصهای کاهش وزن برای شما کار کنند، هنگامی که خودتان را وزن کنید کاملا نا امید می‌شوید. اگر چشمانتان را باز کنید و نگاهی به مطالب جسته و گریخته‌ای که در همه جا وجود دارند بیندازید می‌بینید که تبلیغات زیادی در جاهای مختلف در مورد قرصهای جادویی و تضمین شده کاهش وزن بدون نیاز به ورزش و رژیمهای غذایی وجود دارند. اینکه آن دارو را از عمق جنگل های آمازون گرفته‌اند و یا اینکه ترکیبی سری در آن استفاده شده،…